Alevilik

Aleviler Neden Camiye Gitmez

Aleviler Neden Camiye Gitmez

Aleviler Neden Camiye Gitmez

Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Verde Özuğurlu, Alevilerin neden camiye gitmediklerini detaylıca yazdı.

Özuğurlu, “Alevilerin Camilere Gitmemesinin Nedeninin Hz. Ali’nin Camide Şehit Edilmiş Duyumu Yönünde Olması Değildir.”, diyerek reel olan nedeni anlattı.

İslamiyet’in ilk senelerinde Ehlibeyt yandaşı olan/olmayan her Müslüman aynı mescitte ve aynı imamın ardından iman ediyordu. Hz. Muhammed’in ölümü ve Hz. Ali’nin hilafet makamının gasp edilmesiyle beraber uluslar arasında ayrışmalar başladı.

Ancak Alevilerin mescitlerden kopmaları Muaviye yarıyılında başladı. Zira Muaviye yarıyılından başlamak üzere 1001 ay takribî 83 sene camilerde Hz. Ali’ye ve ailesine lanet okundu.
Aleviler Neden Camiye Gitmez

Düşünün ki; Büyük İslam Peygamberinin; “ona düşman olan bana düşman olur, bana düşman olan ise Allah’a düşman olur.”, diye nitelediği Hz. Ali’ye ve Ehlibeyt’ine takribî 83 sene süresince camilerde hem de Cuma namazlarında lanet ettirilmiştir.

Hz. Muhammed’in hadisini iyi araştıracak olursanız, bu lanetin aynı zamanda peygamberi ve Allah’ı da lanetlemek anlamına geldiğini kavrayabilirsiniz. Böyle bir camide iman etmeyi vazgeçin bu binaya ibadethane denmesi bile caiz değildir.
Dahasında yapılmış kıyım politikaları dolayısıyla, Alevilerin şehirlerden uzaklaşmalarına ve kendilerine ait ibadethane yapmalarına mani bir engelleme olmuştur. Özellikle Yavuz Sultan Selim’in yapmış olduğu kıyım politikalarından sonra Aleviler iyice dağlık ve kırsal bölgelere çekilmişler, kendilerine ibadethaneler inşa etme öte yana dursun, gıda ekmeğini bile güçlükle zor bulabilmişlerdir.

Bu biçimde bin seneden fazla bir zaman geçmiştir. Dile basit bin sene… Dünyada 60’lı senelerde başlayan bazı düşünce hareketlerinin ve 80’li senelerde başlayan dejenerasyonun yalnızca 30 sene gibi kısa bir zamanda cemiyetin yaşantısını hem de küresel bir tesirle nasıl değiştirdiğine hepimiz şahit olduk. Peki ya 1000 seneyi düşünün. Bin yıldır camilerden uzaklaştırılmış bir cemiyet şimdi camiyi nasıl kabullenebilir?
Ayrıca günümüz camilerinde de iki esas problem mevzubahisidir. Birincisi imamet sorunu… Artta namaz kılınacak imamın itikadı çok ehemmiyetlidir. İmam doğru yolda değilse artta namaz kılınamaz zira

İsra Suresi 71. Ayette emrediyor:

“O gün her fani insanı imamıyla beraber çağıracağız.”

Aleviler Neden Camiye Gitmez

Günümüzde Emevi anlayışının dine ne kadar hâkim olduğunu ve her alanına nüfuz ettiğini öğrenmeyen yok. Hatta bazı ilahiyatçılar bile bunu “günümüzde uygulanan din Emevi dinidir” diye gündeme getiriyorlar.

Kuramda her ne kadar uygulanan din Hz. Muhammed’in dini gibi görünse de Sünni ilahiyatçıların bile “bu Emevi dinidir” dedikleri din kaidelerine göre uygulama yapan bir imamın ardı sıra nasıl namaz kılınabilir?

Özellikle Ehlibeyt katillerine “hazreti” denmesinin moda olduğu bu günlerde böyle bir imamın ardı sıra namaz kılmak nasıl caiz olabilir? Böyle karakterlerin anıldığı mescitlere nasıl gidilebilir?

Öteki bir mevzu da; camilerin politiklerin propaganda merkezi haline getirilmiş olmasıdır. Bu gün camilerin çoğu Allah’ın birliğine çağıran, insanları kardeşliğe davet eden yerler olmaktan çıkmış; politiklere hizmet veren ve insanlar arasında ayrımcılık yapan merkezler haline gelmiştir.
Aleviler Neden Camiye Gitmez

Şimdi derleyelim,
1- Camiler, Hz. Ali ve Ehlibeyt’i lanetleyen ve onları katledenler tarafından dolayısıyla Allah ve Resulüne karşı savaşmış bireyler tarafından yapılmış mıdır? Zira Hz. Muhammed; Hz. Ali’ye düşman olan kimselerin, kendisinin ve Allah’ın düşmanı olduğunu açıkça belirtmiştir ve günümüzdeki cami modelleri Hz. Ali ve Ehlibeyt’e karşı savaşan Emevilerin ibadethane modelidir ve yapılan inanç şekilleri de o yarıyılda şekillenen inanç biçimleridir.
2- Camilerin çoğu politiklerin propaganda merkezi midir?
3- Camiler tüm insanlığı birlik ve beraberliğe davet etmekten çok mezhep ayrımcılığı yapmakta mıdır?
4- Tüm bu yapılanlara karşın dini politikaya alet edenler ve onların şakşakçılığını yapan din adamları utanmadan insanların iyiliğini istedikleri ve mezhep ayrımı yapmadıkları mevzusunda beyanat vermekte midirler?

Aleviler Neden Camiye Gitmez

Şimdi Tevbe Suresi 107. ve 108. ayeti dikkatlice okuyalım:

“Bir de zarar da bulunmak, küfür yoluna sapmak, inanan müminler arasında ayrımlarda bulunmak için ve dahasında Allah-u Teala ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye mescit yerleri yapan kimseler vardır. “İyilik yapmaktan başka bir isteğimiz ve hedefimiz yok.”, şeklinde yemin de bulunurlar. Ama Allah, onların sahtekarlıkla söylediklerine tanıktır. Asla orada namaz da kılma!”

Başka Bir Deyişle yukarı kısımda açıklanan niteliklere uyan camilerde namaz kılmak ALLAH TARAFINDAN YASAKLANMIŞTIR.
Aleviler Neden Camiye Gitmez

HANGİ MESCİTTE NAMAZ KILINIR?

Bir Müslüman’ın bir mescitte namaz kılabilmesi için başta oradaki imamın Ehlibeyt’e kalben ve fiilen bağlı olması, onları sevgi ile ananları sevmesi, onların düşmanına düşman olması gerekir. Ayrıca orada okunacak ezan, kılınacak namaz Ehlibeyt’in buyurduğu usulde olmalıdır. Hayati riskin mevzubahisi olduğu gidişatlar hariç; Ehlibeyt namazı kılınmayan, Ehlibeyt’in zikredilmediği ve Ehlibeyt düşmanlarının gururlandırıldığı mescitlerde namaz kılmak caiz değildir.
Bu gibi mescitlerde önem arz eden durumlar dışında, Ehlibeyt düşmanlarıyla bilinçli bir şekilde, isteyerek namaz kılan şahıs onlar gibi olmuştur. Bir insan bir imamın ardı sıra öğrenerek ve isteyerek namaz kılıyorsa onun tüm itikadını inancını kabullenmiş ve onaylamıştır.

Bu sebeple en ehemmiyetli husus imamet hususudur. İmamın itikadından emin değilsek ardı sıra namaz kılmamalıyız. İmam, Hz. Ali düşmanı ise “münafıktır.”

Bir münafığın ardı sıra namaz kılmak caiz midir? 

Özetle burada iki koşul yerine gelmelidir, birincisi; İmam Ehlibeyt yolunda yürüyen bir imam olmalıdır, ikincisi; mescitte yapılan itikat ibadeti Ehlibeyt fıkhına uygun olmalıdır.

Aleviler Neden Camiye Gitmez Başlıklı Yazısını Okudunuz.

https://www.facebook.com/Aleviyimface

https://www.ceraghaber.com
Benzer Haberler

Alevilerde Üç’ler, Beş’ler, Yedi’ler Kimlerdir?

admin

Alevilik Nedir?

admin

Başköylü Hasan Efendi Kimdir

admin

1 Yorum

Alevilik Nedir | Alevilik Nedir | Çerağ Haber Alevi Sayfası Aralık 11, 2020 at 8:54 pm

[…] Aleviler Neden Camiye Gitmez […]

Cevapla

Yorum Yapabilirsiniz